نام کتاب
فروش موفق
ناشر: ذهن آویز
نویسنده: برایان تریسی
نام کتاب
قانون موفقیت
ناشر: نسل نواندیش
نویسنده: ناپلئون هیل
نام کتاب
ترن هوایی کارآفرینی
ناشر: آموخته
نویسنده: دارن هاردی