نام کتاب
پیراهن بی درز مریم
ناشر: نیماژ
نویسنده: ندا کاووسی فر
نام کتاب
مردی از آنادانا
ناشر: آموت
نویسنده: فریبا کلهر
نام کتاب
به وقت بی نامی
ناشر: آبانا , آگاه
نویسنده: نازنین جودت
نام کتاب
ژورنالیست
ناشر: شادان
نویسنده: مریم دلیر
نام کتاب
حوض فیروزه
ناشر: برکه خورشید
نویسنده: تکین حمزه لو
نام کتاب
معشوقه ی ماه
ناشر: سخن توس
نویسنده: فرشته تات شهدوست
نام کتاب
بلا گردون
ناشر: برکه خورشید
نویسنده: م.بهارلویی
نام کتاب
پرنده ها دیگر نمی ترسند
ناشر: نشانه
نویسنده: رقیه کبیری
نام کتاب
پریچهر
ناشر: نسل نواندیش
نویسنده: م.مودب پور
نام کتاب
شعله آبی
ناشر: برکه خورشید
نویسنده: تکین حمزه لو