نام کتاب
سرگذشت موسیقی پاپ
ناشر: ناهید
نویسنده: دنیس استیونس
نام کتاب
سرگذشت موسیقی جاز
ناشر: ناهید
نویسنده: یو آخیم برنت
نام کتاب
فن نواختن پیانو
ناشر: سوره مهر
نویسنده: گیورگی ساندور
نام کتاب
دفتر نت سیمی (پنج خط)
ناشر: روزی نو
نویسنده: جیل هاسن