نام کتاب
کبوتر می شوم (گلاسه)
ناشر: سوره مهر
نویسنده: مریم زرنشان
نام کتاب
پیش به سوی عقب
ناشر: فنی ایران
نویسنده: زهرا موسوی
نام کتاب
گوزن در کافی شاپ
ناشر: فنی ایران
نویسنده: مریم اسلامی
نام کتاب
قصه های روزنامه
ناشر: خانه ادبیات
نویسنده: فرزانه کردی
نام کتاب
دودی و من
ناشر: دیبایه
نویسنده: مری نویل
نام کتاب
مادرم پروانه است
ناشر: سوره مهر
نویسنده: خاتون حسنی
نام کتاب
بوق سگ (مجموعه شعر)
ناشر: پیدایش
نویسنده: بیوک ملکی