نام کتاب
داستان های اسطوره ای 2 (اودیسه)
ناشر: افق
نویسنده: هومر
نام کتاب
قهرمانان تاریخ
ناشر: کتاب پارسه
نویسنده: ویل دورانت
نام کتاب
خاستگاه دیگران
ناشر: اتفاق
نویسنده: تونی موریسون
نام کتاب
زندگی در سایه اساطیر
ناشر: دوستان
نویسنده: جوزف کمبل