نام کتاب
مدرسه شبانه
ناشر: نقش و نگار
نویسنده: ریموند کارور
نام کتاب
قصه ها
ناشر: روزبهان
نویسنده: غسان کنفانی
نام کتاب
شپش پالاس
ناشر: مروارید
نویسنده: الیف شافاک
نام کتاب
تب بشکه
ناشر: کتاب پارسه
نویسنده: دیوید سداریس
نام کتاب
خروج اضطراری
ناشر: ماهی
نویسنده: اینیاتسیو سیلونه