موضوع:
جملات قصار
سال انتشار

من و سایه م

نویسنده: اکبر نعمتی
انتشارات: شباهنگ
 
جملات 8 ریشتری! 2

نویسنده:
انتشارات: ذهن آویز
مترجم: امیررضا آرمیون