موضوع:
رمان ایرانی
سال انتشار

تکسوار عشق

انتشارات: پگاه
نویسنده: مریم جعفری
 
بی ستاره

انتشارات: پرسمان , شالان
نویسنده: مریم ریاحی
 
بغض غزل

انتشارات: پرسمان
نویسنده: فرخنده موحد راد
 
بازگشت

انتشارات: پرسمان
نویسنده: نشاط داوودی
 
طعم زندگی

انتشارات: شادان
نویسنده: مرتضی جمال زاده
 
قلب سرخ

انتشارات: دانژه
نویسنده: فوزیه کریمی
 
روی شن های داغ

انتشارات: پاسارگاد
نویسنده: احمد سالک
 
سکوت

انتشارات: اخوان
نویسنده: افسانه دهباشی
 
با تو ولی تنها

انتشارات: پگاه , چکاوک
نویسنده: نسرین ثامنی
 
شاید فردا

انتشارات: پاسارگاد
نویسنده: فاطمه حاجی بنده
 
سلوک

انتشارات: چشمه
نویسنده: محمود دولت آبادی
 
گلرخ

انتشارات: افراز
نویسنده: شهرزاد میلانی