موضوع:
مجموعه داستان ایرانی
سال انتشار

از قلعه تا سرحد

انتشارات: نگاه
نویسنده: جواد مجابی
 
ب مثل بهشت

انتشارات: آریا نوین
نویسنده: مصطفی عاقله
 
زن سوم

انتشارات: ثالث
نویسنده: ارسلان عربلویی