پل سیزدهم

انتشارات: آوین
نویسنده: فرهاد غریب
مترجم:
بوی بهشت

انتشارات: اکباتان
نویسنده: فریدون رضوانیه
مترجم:
دراکولا

انتشارات: اکباتان
نویسنده: فریدون رضوانیه
مترجم:
بارانه

انتشارات: اکباتان
نویسنده: فریدون رضوانیه
مترجم:
تیر چراغ برق

انتشارات: نیستان
نویسنده: مهدی شجاعی و دیگران
مترجم:
بدوک

انتشارات: نیستان
نویسنده: مجید مجیدی , سید مهدی شجاعی
مترجم:
کمین

انتشارات: نیستان
نویسنده: سید مهدی شجاعی
مترجم:
گیج (کمدی سینمایی)

انتشارات: نگاه
نویسنده: ابراهیم رها
مترجم:
بد (کمدی سینمایی)

انتشارات: نگاه
نویسنده: ابراهیم رها
مترجم: