آلبوم یادگاری

ناشر: پیدایش
نویسنده: فریاد شیری
مترجم: