شکم شیر (طنز نوجوان)

انتشارات: پیدایش
نویسنده: شیلا خزانه داری
مترجم:
دیپلمات نامه

انتشارات: نیستان
نویسنده: یوسفعلی میرشکاک
مترجم:
تا حالا دقت کردین؟!

انتشارات: کوله پشتی
نویسنده: مهدی احمدیان
مترجم:
طنزنامه فارغ

انتشارات: عطائی
نویسنده: موسی اسکانی
مترجم:
فک و فامیله داریم؟!

انتشارات: کوله پشتی
نویسنده: مهدی احمدیان
مترجم: