دیپلمات نامه

ناشر: نیستان
نویسنده: یوسفعلی میرشکاک
مترجم:
طنزنامه فارغ

ناشر: عطائی
نویسنده: موسی اسکانی
مترجم: