راوی سوم

انتشارات: چشمه
نویسنده: اهورا گودرزی
مترجم:
ارجا (مجموعه شعر)

انتشارات: چشمه
نویسنده: حسین مزاجی
مترجم:
تن به تن (مجموعه ترانه)

انتشارات: نگاه
نویسنده: کسری بختیاران
مترجم:
مرد لاجوردی (مجموعه شعر)

انتشارات: مروارید
نویسنده: صدف درخشان
مترجم:
دیوان حافظ

انتشارات: دوران
نویسنده: شمس الدین محمد حافظ شیرازی
مترجم: