ارزیابی شتابزده

ناشر: فردوس
نویسنده: جلال آل احمد
مترجم: