کویاسان

انتشارات: قدیانی
نویسنده: دارن شان
مترجم: فرزانه کریمی
چیچی کلاغ (رمان کودک13)

انتشارات: پیدایش
نویسنده: ناصر یوسفی
مترجم: