تازه‌های ایده‌بوک

جدیدترین و آخرین اخبار ایده‌بوک


ایده بوک در نمایشگاه بین المللی کتاب

مدیر

4 ماه پیش


طی سالهای قبل، سایت ایده بوک، تحت عنوان شرکت کتابرسان ایده، در نمایشگاههای تخصصی کتاب شرکت داشته است که از مهمترین آنها می توان به دو دوره حضور در بخش رسانه های دیجیتال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالهای 95 و 96 اشاره نمود.