ارسال رایگان با کسب 10 امتیاز از خرید
 • اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی
 • اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی، اثر علی اکبر سیف ، در بازار نشر ایران، توزیع شده است. این کتاب توسط انتشارات دوران ، به چاپ رسیده است. این کتاب در سایت ایده بوک قرار دارد.
قیمت: 230,000 22%

179,900

امتیاز شما از خرید این کتاب برای ارسال رایگان 1

فهرست

 • فهرست محتوایی
 • پیشگفتار ویرایش هفتم
 • پیشگفتار ویرایش اول
 • راهنمای مطالعه و یادگیری مطالب کتاب
 • هدفهای کلی کتاب
 • فصل اول: تعریف اصطلاحات
 • تعریف اندازه گیری
 • تعریف آزمون
 • تعریف آزمودن
 • تعریف سنجش
 • تعریف ارزشیابی
 • مقایسه اندازه گیری، آزمودن، سنجش و ارزشیابی با یکدیگر
 • ارزشیابی آموزشی و پژوهش آموزشی
 • خلاصه فصل
 • سوالها و تمرین هایی برای بهتر یادگرفتن مطالب فصل
 • فصل دوم: مقیاسهای اندازه گیری
 • تعریف و انواع مقیاسهای اندازه گیری
 • مقیاس اسمی
 • مقیاس ترتیبی
 • مقیاس فاصله ای
 • مقایسه مقیاس ترتیبی با مقیاس فاصله ای
 • مقياس نسبتي
 • مقایسه مقیاسهای اندازه گیری با یکدیگر
 • مقیاس
...
 • پیوسته و مقیاس گسسته
 • مقیاس گسسته
 • مقیاس پیوسته
 • روش تعیین روایی محتوایی
 • روایی صوری
 • روش تعیین روایی صوری
 • روایی ملاکی
 • روایی پیش بینی
 • روش تعیین روایی پیش بینی
 • روایی همزمان
 • روش تعیین روایی همزمان
 • مقایسه روایی پیش بینی با روایی همزمان
 • ویژگیهای مطلوب ملاک
 • روایی سازه
 • روش تعیین روایی سازه
 • معنای عشق: مثالی از تعیین روایی سازه
 • مقایسه ویژگیهای رواییهای مختلف با یکدیگر
 • روایی آزمونهای وابسته به ملاک
 • روایی محتوایی آزمونهای وابسته به ملاک
 • روش تعیین روایی محتوایی آزمونهای وابسته به ملاک
 • روش لاشه برای تعیین ضریب روایی محتوایی
 • روایی آموزشی
 • روایی پیش بینی آزمونهای وابسته به ملاک
 • روش تعیین روایی پیش بینی عملکرد یادگیرنده در یک هدف آموزشی براساس هدف آموزشی دیگر
 • روش تعیین روایی پیش بینی یادگیری در حد تسلط
 • سایر استفاده ها از روایی پیش بینی آزمونهای وابسته به ملاک
 • روایی سازه آزمونهای وابسته به ملاک
 • روش تعیین روایی سازه آزمونهای وابسته به ملاک
 • عوامل موثر بر روایی آزمون
 • عوامل درونی موثر بر روایی آزمون
 • عوامل بیرونی موثر بر روایی آزمون
 • خلاصه فصل
 • سوالها و تمرین هایی برای بهتر یادگرفتن مطالب فصل
 • فصل بیست و یکم: پایایی آزمون
 • تعریف پایایی
 • روشهای تعیین پایایی
 • پایایی بین مصححان
 • پایایی آزمون
 • روش بازآزمایی
 • روش فرمهای موازی
 • روشهای همسانی درونی
 • روش دو نیمه کردن آزمون
 • روش کودر - ریچاردسون
 • روش ضريب آلفا
 • روش تعیین پایایی آزمونهای سرعت
 • پایایی نمرات اختلاف
 • عوامل مؤثر در افزایش پایایی آزمون (وابسته به هنجار)
 • استفاده از ضریب پایایی آزمون برای برآورد نمره حقیقی
 • شاخص پایایی
 • خطای معیار اندازه گیری
 • استفاده از خطای معیار اندازه گیری برای برآورد نمره حقیقی
 • تصمیم درباره مقدار ضریب پایایی
 • مفهوم پایایی در نظریه سوال - پاسخ
 • رابطه بین روایی و پایایی (فرمول اصلاح کاهش)
 • پایایی روشهای درجه بندی با رتبه بندی
 • پایایی آزمونهای وابسته به ملاک
 • ضریب پایایی آزمونهای وابسته به ملاک (روش درصد توافق)
 • ضریب پایایی آزمونهای وابسته به ملاک (روش کاپا)
 • ضریب پایایی آزمونهای وابسته به ملاک (روش لیوینگستون)
 • ضریب پایایی آزمونهای وابسته به ملاک (روش لیبرمن و مرندا)
 • پایایی در نظریه های جدید روانسنجی
 • عوامل مؤثر در افزایش پایایی آزمون (وابسته به ملاک)
 • پایایی روشهای سنجش مستقیم
 • پایایی روش سنجش محصولات ماندنی رفتار یا سنجش فراورده رفتار
 • پایایی روش ثبت فراوانی رفتار
 • پایایی روشهای سنجش طول مدت و دوره نهفتگی رفتار
 • پایایی روشهای ثبت فاصله ای و ثبت نمونه گیری زمان
 • خلاصه فصل
 • سوالها و تمرین هایی برای بهتر یادگرفتن مطالب فصل
 • فصل بیست و دوم: ارزشیابی معلم
 • اهمیت ارزش معلم
 • هدف ارزشیابی معلم
 • تعریف ارزشیابی معلم
 • روشهای ارزشیابی معلم
 • مصاحبه به عنوان وسیله ای برای گزینش و نگهداری معلمان
 • محاسن و معایب روش مصاحبه
 • مشاهده از کلاس درس
 • مشکل نمونه گیری از آموزش معلم به کمک مشاهده
 • محاسن و معایب روش مشاهده کلاسی
 • استفاده از نظر دانش آموزان و دانشجویان
 • پرسشنامه های نظرخواهی از دانش آموزان
 • پرسشنامه های نظرخواهی از دانشجویان
 • انواع سوالهای پرسشنامه های نظرخواهی
 • شیوه اجرا، نمره گذاری، و گزارش نتایج پرسشنامه های نظرخواهی
 • محاسن و معایب روش استفاده از نظر دانش آموزان و دانشجویان استفاده از نظر والدین دانش آموزان و دانشجویان
 • پرسشنامه های نظرخواهی از والدین
 • اجرا و نمره گذاری پرسشنامه های نظرخواهی از والدین
 • محاسن و معایب روش استفاده از نظر والدین
 • استفاده از یادگیری دانش آموزان و دانشجویان
 • استفاده از آزمونهای عملکرد آموزشی
 • محاسن و معایب روش استفاده از یادگیری دانش آموزان و دانشجویان خودسنجی با ارزشیابی از خود
 • فرم درجه بندی شخصی
 • گزارش شخصی
 • مواد آموزش شخصی
 • مشاهده آموزش همکاران
 • بازخورد حاصل از ضبط صدا و تصویر
 • خوداندیشی
 • محاسن و معایب روش خودسنجی
 • ارزشیابی به وسیله همکاران
 • محاسن و معایب روش ارزشیابی به وسيله همکاران معلم
 • ارزشیابی به کمک کارپوشه
 • ویژگیهای کارپوشه آموزشی
 • هدف های کارپوشه آموزشی
 • محتوای کارپوشه آموزشی
 • ارزشیابی از کارپوشه آموزشی و
 • محاسن و معایب روش ارزشیابی به کمک کارپوشه
 • بررسی آثار علمی معلم
ارسال فوری در تهران تضمین امنیت خرید اصالت کالا ارسال به تمامی نقاط ایران

مشخصات کتاب

نویسنده: علی اکبر سیف ویرایش: -
مترجم: - تعداد صفحات: 718
انتشارات: دوران وزن: 650
شابک: 9786006208718 تیراژ:
اندازه : سال انتشار -

معرفی کتاب

(موفقیت تحصیلی آزمون ها،ارزشیابی شاگردان)

پیشگفتار

پیشگفتار ویرایش هفتم
در ویرایش هفتم، کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت و از غلط های چاپی پیراسته شد. افزون بر این اصلاحات، مطالب تازه ای به شرح زیر به قسمت های مختلف کتاب افزوده شدند:
⦁ فصل ۲، توضیحاتی درباره ابزارهای مختلف اندازه گیری
⦁ فصل ۷، مطالبی درباره نسبت سوال های صحیح به غلط در آزمون های صحیح - غلط
⦁ فصل ۹، قواعد تازه ای درباره ساختن سوال های چند گزینه ای
⦁ فصل ۱۷، ایجاد تغییرات و مطالبی درباره تحليل سوال های آزمون
⦁ فصل ۲۰، ایجاد تغییراتی در مطالب مربوط به روش های تعیین روایی ابزارهای اندازه ... گیری
⦁ فصل ۲۱، روش های تازه ای در رابطه با تعیین پایایی ابزارهای اندازه گیری
خانم مرضیه مبتدا در تصحیح فرمهای چاپی کتاب به من کمک کرده اند که از ایشان سپاسگزارم. امیدوارم ویرایش تازه کتاب همچنان مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.
با آرزوی موفقیت
دکتر علی اکبر سیف
مهر ۱۳۹۴

توضیحی درباره چاپ دوم ویرایش هفتم
به علت تجديد حروفچینی تمامی کتاب برای ویرایش هفتم و تصحیح نمونه های چاپی مختلف، مراحل چاپ کتاب به درازا کشید و امکان تکمیل نمایه ها (فهرست موضوعات و نام ها) میسر نشد. در فاصله چاپ های اول و دوم ویرایش هفتم، فرصت تکمیل فهرست های پایان کتاب فراهم آمد. ضمن آماده کردن فهرست موضوعی و فهرست مولفان و محققانی که در کتاب به آنها اشاره شد، متن کتاب یک بار دیگر مورد بازبینی و غلط گیری قرار گرفت و در آن اصلاحات لازم به عمل آمد.
دکتر علی اکبر سیف
شهریور ۱۳۹۵

نویسنده

مختصری درباره نویسنده

علی اکبر سیف

علی اکبر سیف

در حال حاضر مطلبی درباره این نویسنده در دسترس نمی‌باشد. همکاران ما در بخش محتوا، به مرور، نویسندگان را بررسی و مطلبی از آنها را در این بخش قرار خواهند داد. با توجه به تعداد بسیار زیاد نویسندگان این سایت، درج اطلاعات تکمیلی، نقد و بررسی تمامی آنها، کاری زمانبر خواهد بود؛ لذا در صورتی که کاربران سایت برای مطلبی از نویسنده، از طریق صفحه «ارتباط با ما» درخواست دهند، تهیه و درج محتوای برای آن نویسنده در اولویت قرار خواهد گرفت.ضمنا اگر شما کاربر ارجمندِ سایت ایده‌بوک، این نویسنده را می شناسید یا حتی اگر خود، نویسنده هستید و تمایل دارید با مطلبی جذاب و مفید، سایرین را به مطالعه‌ی کتاب ترغیب و دعوت کنید، می توانید محتوای مورد نظرتان را از صفحه «ارتباط با ما» ارسال نمایید.


دیدگاه کاربران

دیدگاه شما

با ثبت دیدگاه، موافقت خود را با قوانین انتشار دیدگاه در ایده بوک اعلام می‌کنم.