تربیت جنسی کودکان (ویژه والدین و مربیان)

تربیت جنسی کودکان (ویژه والدین و مربیان)

یکی از نگرانی های والدین، در راه تربیت فرزندان سالم با روحیه ای قوی، مسائل و ابهامات مرتبط با مسائل جنسیتی کودکانشان است. این مسئله بخصوص در جوامع مذهبی، با چالشهایی روبه رو است که مرز بین حیاء و آموزش و جسارت، برای والدین آموزش ندیده، قابل شناسایی نیست. زبان و ادبیات و روش منتقل کردن آموزشهای جنسیتی به فرزندان، مسئله ای است که اغلب نیاز به یادگیری و مطالعه دارد.
کتابهایی که در ادامه لیست شده و مشاهده می کنید، کتابهای چاپ شده در ایران با موضوع آموزش و تربیت جنسی کودکان است .
این بخش مربوط به دسته بندی های پیشنهادی کاربران است. اگر شما نیز تمایل دارید مجموعه کتاب یا پکیجی اختصاصی (مانند این دسته بندی سفارشی) از کتابهایی با سایر موضوعات عمومی یا تخصصی دلخواهتان، را به سایرین معرفی کنید، این امکان در ایده بوک، فراهم است. کافی است از طریق بخش پشتیبانی سایت و یا صفحه «ارتباط با ما» ، پیشنهاد یا درخواست خود را ثبت نمایید. پس از ساخته شدن صفحه ی دسته بندی سفارشی دلخواه شما، می توانید با ارسال لینک آن به سایرین، این کتابهای گلچین شده و ویژه را به مخاطبان یا جامعه ی هدفتان نیز پیشنهاد دهید.