تب جام جهانی ( کتابهای فوتبالی )

تب جام جهانی ( کتابهای فوتبالی )

کتابهایی که در ادامه لیست شده و مشاهده می کنید، کتابهایی است، با موضوع فوتبال و سایر موضوعات مرتبط با آن.
از موضوعاتی تخصصی همچون تغذیه فوتبال و مربیگیری و تکنیکها و روانشناسی آن، تا کتابهای مرتبط با کودکان، داستان و ... با موضوع فوتبال.
این بخش مربوط به دسته بندی های پیشنهادی کاربران است. اگر شما نیز تمایل دارید مجموعه کتاب یا پکیجی اختصاصی (مانند این دسته بندی سفارشی) از کتابهایی با سایر موضوعات عمومی یا تخصصی دلخواهتان، را به سایرین معرفی کنید، این امکان در ایده بوک، فراهم است. کافی است از طریق بخش پشتیبانی سایت و یا صفحه «ارتباط با ما» ، پیشنهاد یا درخواست خود را ثبت نمایید. پس از ساخته شدن صفحه ی دسته بندی سفارشی دلخواه شما، می توانید با ارسال لینک آن به سایرین، این کتابهای گلچین شده و ویژه را به مخاطبان یا جامعه ی هدفتان نیز پیشنهاد دهید.